Vragen? Moeilijkheden?

Binnen KFC Herselt streven we ernaar kwaliteitsvolle (jeugd)opleiding voetbal aan te bieden.  We willen dat iedereen zich thuis kan voelen in onze Club.  Zit je toch met vragen of moeilijkheden die je ervaart in onze club, aarzel dan niet om onze ombudsvrouw aan te spreken.  Zij is het aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor spelers, ouders en medewerkers indien er vragen of problemen opduiken waar de oplossing niet direct binnen bereik ligt.  Indien nodig kan zij vanuit een neutrale positie optreden als bemiddelaar bij klachten of aanhoudende discussies.  Zij luistert hierbij naar alle betrokken partijen en tracht gezamenlijk een consensus te bereiken.  Zij kan geen oordeel uitspreken maar probeert de communicatie te herstellen.  Indien nodig wordt zij bijgestaan door het jeugdbestuur, waar zij deel van uitmaakt.

Tevens kan bij de ombudsvrouw - dewelke tevens onze API is (aanspreekpunt integriteit) - melding gemaakt worden bij pestgedrag, intimidatie, racisme (vermoeden van, klachten of vragen over), grensoverschrijdend gedrag of een integriteitsschending.

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met iedere melding.  Meldingen kunnen ook anoniem gebeuren via onze ideeënbus in de kantine, uiteraard kan er in dit geval geen persoonlijke terugkoppeling worden voorzien.  

Iedere suggestie en klacht (website of ideeënbus) zal terechtkomen bij de ombudsvrouw/API, dewelke deze zal beheren en de verbeterpunten/suggesties zal opvolgen.

Lees onderaan de pagina ook onze klachtenprocedure.

Contactgevens

Ombudsvrouw/API: An Boschmans

Je kan An rechtstreeks bereiken via onderstaand contactformulier of door te mailen naar ombuds-api@kfcherselt.be Spreek ook gerust iemand van de trainers/bestuur aan, zij brengen je in contact met haar.

Contactformulier

Via onderstaand contactformulier kan je een klacht of melding doorgeven aan onze ombudsvrouw/API.  Het bericht komt rechtstreeks bij haar terecht.  Doe je dit liever anoniem, vul dan niets in het vakje naam en e-mailadres.  Weliswaar is er dan geen persoonlijke terugkoppeling mogelijk.

Klachtenprocedure

1. Algemene situering

Klachten zijn uitingen van ontevredenheid welke je al snel uit tegen andere spelers, ouders, supporters…,  maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het is belangrijk dat je daarvoor ook bij iemand van de club terecht kan en dat er een voor iedereen aanvaardbare oplossing komt.

2. Clubkanalen

Afhankelijk van de soort van klacht bestaan er binnen onze club een viertal kanalen waar je terecht kan:

  • Sportieve staf: klachten ivm ‘het sportieve’
  • Ombudsman: niet-sportieve klachten
  • API: klachten ivm grensoverschrijdend gedrag
  • Bestuur: u kan steeds terecht bij de leden van het jeugdbestuur; zij zullen u in de juiste richting wijzen of uw klacht voorleggen aan het bevoegde bestuur indien deze daarvoor in aanmerking komt.

3. Procedure

Elk kanaal zal in eerste instantie proberen een oplossing te bekomen door de juiste mensen rond de tafel te krijgen, indien mogelijk samen. Samen met de klager zal een plan van aanpak besproken en opgesteld worden. Het is steeds de bedoeling om in een open en constructieve sfeer te streven naar een gedragen oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Indien bijkomende maatregelen alsnog noodzakelijk zijn, wordt dit voorgelegd aan het bevoegde bestuur.

Tips

  • Spreek een vertrouwenspersoon persoonlijk even aan over het probleem.
  • Als je het schriftelijk doet neem je even de tijd voor jezelf om alles even op een rijtje te zetten en duidelijk de klacht te formuleren.
  • Laten we daarbij niet vergeten dat melden zeer zeker zijn nut heeft daar onaanvaardbaar gedrag niet altijd zichtbaar is.