Bestuur & Werking

Voorzitter: Ivo Van den Bulck

Penningmeester: Ronny Oprins

Gerechtigd correspondent / secretaris: Manuela Van Kerckhoven

Voorzitter jeugdbestuur: Dave Verboven

Secretaris jeugdbestuur: Raf Bloemen

Voorzitster dames: Annick Dupont

Coördinator dames: Sven Milis

Coördinator heren: Hans Celen

Zelfsturende Cellen

KFC De Vrijheid heeft ervoor gekozen om een bestuur samen te stellen uit zelfsturende cellen. Elke cel heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden waar ze quasi autonoom in handelen en beslissen. Elke cel geeft op de maandelijkse bestuursvergadering duiding bij genomen beslissingen en voert het beleid dat de algemene vergadering vooropstelt verder uit. De cellen zijn dus als het ware de autonome eenheden die vorm geven aan wat de democratisch genomen beslissingen van het hele bestuur vooropstellen.

Organigram